Bloemen website Hovenier Esther Klein Gotink

Werkwijze hovenier Esther Klein Gotink

  1. Startfase: Als u een opdracht aan mij wilt geven, dan bespreken wij eerst uw precieze wensen.
  2. Onderzoekfase: Ik onderzoek de locatie en het object waaraan gewerkt moet worden. Ik bekijk de situatie, vergelijk de wensen met mogelijkheden ter plekke en ga na wat haalbaar is.
  3. Afspraken over aanpak en beoogd resultaat: Met u bespreek ik de uitkomsten van de onderzoekfase. Als we het eens worden over de aanpak en het resultaat, stel ik een begroting van de verwachte kosten op. Omdat ik maatwerk lever, werk ik nooit met een vaste prijs voor een standaardproduct, maar steeds op uurtarief. Uiteraard maken u en ik wel afspraken over het uurtarief en hoeveel uren in beginsel nodig zijn, en hoe wij omgaan met meer of minder uren. In de begroting neem ik ook kosten op voor het voorrijden, aankoop van planten en ander materiaal, afvoer van afvalstoffen e.d., zodat u later niet met onaangename financiële verrassingen wordt geconfronteerd. Ook maak ik afspraken met u over de wijze van betaling. Als u het hiermee eens bent, begin ik met de uitvoering van de opdracht.
  4. Uitvoeringsfase: “Afspraak = afspraak” geldt bij Hovenier Esther Klein Gotink, en zodra de opdracht is gegeven, start ik. Tussendoor stem ik regelmatig met u af. Bij maatwerk en een creatief proces past het namelijk om vaak met elkaar te overleggen of het werk nog volgens uw wensen en gedachten verloopt. Vaak komen er tijdens de uitvoering nieuwe, creatieve ideeën op en het is erg inspirerend om elkaar daarover te informeren en de beste keuzes te maken.
  5. Opleverfase: Als het werk is uitgevoerd, lever ik het op en bespreek het resultaat en mijn bevindingen met u. Desgewenst geef ik bij de oplevering tips over het onderhoud erna.